Fakturaregistrering för A-skattare

Om registrering sker före den sista i månaden sker betalningen den 25:e månaden efter.

  
Ditt namn:
Personnummer:
E-postadress:
Adress:
Postnummer:
Postort:

Arvode: kr
Varav semesterersättning: kr
Momssats:
Beräknat momsbelopp: kr
Öresutjämning: kr
Summa att betala: kr

Jag vill att pengarna sätts in på mitt bankkonto enligt nedan:
Kontonummer:
Bankens namn:

Specifikation av
uppdrag till tidningen:
Beställt av:
Enligt överens-
kommelse med
(Er referens):

Program: www3/invoice/se/a.asp - 2011-04-12 21:06:47, KG